Legg inn en liste med begreper adskilt med komma.
Trykk opprett og oppgi ID-koden til elevene som skal opprette et gruppespill.
ID: